POLITYKA PRYWATNOŚCI / DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów (Usługobiorców Sklepu) jest Usługodawca tj. GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, dotyczących dostarczania informacji handlowej będą przetwarzane na podstawie zgody Usługobiorcy w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Usługobiorcę adres e-mail oraz kontakt z Usługobiorcą w przedmiocie towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę.
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, związanych z obsługą zamówień (umów) zawartych za pośrednictwem Sklepu będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienie zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Usługodawcę i składania przez Usługobiorcę reklamacji, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz na tle ewentualnych uprawnień gwarancyjnych;
5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione:
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa lub współpracujących z administratorem zgodnie z zapisami regulaminu sklepu;
6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych dotyczy:
a) danych niezbędnych do przesyłania informacji handlowej na której otrzymywanie Klient wyraził zgodę lub jej przesłanie jest prawnie dopuszczalne: adresów email, imienia (opcjonalnie);
b) danych niezbędnych do przesyłania informacji przez Formularz kontaktowy: adresów email;
c) danych identyfikacyjnych klienta przy zakładaniu konta w sklepie internetowym: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu, loginu, hasła, w przypadku firmy – nazwy firmy oraz NIP, innych danych wskazanych przez Klienta w celu dostawy towaru i wystawienia faktury;
d) danych identyfikacyjnych klientów korzystających ze Sklepu w zakresie relacji biznesowych (B2C), imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu odbioru i dostawy;
e) danych identyfikacyjnych niezbędnych do zgłoszenia reklamacji na Formularzu wzorze zgłoszeniowym zgłoszenia gwarancyjnego w tym m.in. imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu email, Zgłoszenia reklamacyjnego (rękojmi): imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu email, numeru konta bankowego;
f) danych niezbędnych do obsługi systemu B2B w tym nazwy, adresu, adresu email, NIP i innych danych rejestracyjnych
g) w/w danych jako niezbędnych dla rozpatrzenia procedury reklamacyjnej lub innej w wyniku realizacji uprawnień konsumenckich;
h) dane niezbędne dla realizacji uzasadnionego interesu administratora w tym m.in. dochodzenia roszczeń i/lub promocji i działań marketingowych Administratora, Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Dane Usługobiorcy Klienta przetwarzane będą:
a) w przypadku usługi, dostarczania informacji handlowej – do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez Usługodawcę lub wycofania zgody;
b) w przypadku usługi, kontaktu odpowiedzi na zapytanie – do momentu zakończenia kontaktu w sprawie zgłoszonej w formularzu kontaktowym;
c) w przypadku usług, związanych z obsługą zamówień (umów) zawartych za pośrednictwem Sklepu www.apl-health.eu przez okres istnienia konta w ramach usług bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
d) przez producenta lub dostawcę towaru w zakresie wszelkich czynności niezbędnych dla rozpatrzenia procedury reklamacyjnej lub innej w wyniku realizacji uprawnień konsumenckich.
9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
10. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych, / wyznaczonym pracownikiem; dane kontaktowe: nr telefonu +48 887 070 142
12. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
1) dochodzenia roszczeń czy odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
3) realizacji innych usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych

Klient odpowiada za prawidłowość́ i aktualność́ przekazanych danych osobowych. W razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych Usługodawca ma prawo żądać udokumentowania prawidłowości danych przez Klienta Usługobiorcę̨. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać́ na zasadach wskazanych w postanowieniach regulaminu. Jeżeli następuje wyrażenie zgody przez Klienta Usługobiorcę̨, zawsze ma ono charakter dobrowolny.

Koniecznie śledź naszą stronę, media społecznościowe i bądź z nami na bieżąco!Instagram
Zaufane Opinie IdoSell
4.75 / 5.00 28 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-10-17
Polecam :)
2022-10-04
Wszystko ok ,tylko nie mogę wyszukać mokrej karmy .

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel